Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2018-08-23T11:48:31+00:00

Algemene Voorwaarden Dushi Jobs

 1. ALGEMENE BEPALINGEN
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Dushi Jobs. Dushi Jobs is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 62371932 en valt onder Rose Heijdens Financials.
  2.1 Dushi Jobs houdt zich het recht voor om te allen tijde de voorwaarden aan te passen, te veranderen en/of aan te vullen door het weergeven van de aangepaste, veranderde en/of aangevulde clausules op de site. De opdrachtgever/werkgevers zijn er zich van bewust dat het onmogelijk is de voorwaarden slechts gedeeltelijk te aanvaarden. Elke aanvaarding brengt automatisch de volledige aanvaarding van de voorwaarden met zich mee.
 2. VOORWAARDEN VOOR PLAATSING VACATURES
  2.1 Dushi Jobs is enkel een ruimte waar opdrachtgevers/werkgevers hun vacatures bekend kunnen maken aan het grote publiek. Geïnteresseerde kandidaten reageren rechtstreeks op de website van Dushi Jobs, waarbij de opdrachtgever/werkgever direct de sollicitatie ontvangt.
  2.2 Dushi Jobs is op geen enkele wijze betrokken in daadwerkelijke selectie of onderhandelingen van opdrachtgevers /werkgevers. Dushi Jobs kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor een kandidaat of een geschil tussen de partijen.
  2.3 Dushi Jobs behoudt zich het recht bepaalde vacatures en/of informatie niet op de site te zetten.
  Vacatures van externe recruiters of bemiddelingsbureaus worden alleen in overleg op de website geplaatst. Bij twijfel kun je altijd even contact met ons opnemen.
  2.4 Vacatures moeten steeds verwijzen naar één concrete positie binnen het bedrijf en duidelijk omschreven worden. Dushi Jobs draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de opgegeven informatie van de opdrachtgever/werkgever. Dushi Jobs is nimmer verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever/ werkgever geleverde tekst en inhoud van de vacature, noch voor het design en/of het logo. Soms wordt op eigen initiatief van Dushi Jobs een logo/foto van de Facebookpagina van de opdrachtgever/werkgever gehaald voor betere kwaliteit.
  2.5 Door het in te vullen van een vacature op de website of het per e-mail/ Facebook Messenger aanbieden van een vacature aan Dushi Jobs ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dushi Jobs.
  2.6 De opdrachtgever/werkgever gaat akkoord met de tarieven medegedeeld op de site en/of tarievenkaart van Dushi Jobs. De betaling geschiedt per direct bij plaatsing van de vacature per creditcard of PayPal op de website. De factuur wordt opgemaakt door Dushi Jobs na plaatsing van de vacature. Met uitzondering en in overleg wordt de factuur voorgaand plaatsing van de vacature op de website per bankoverschrijving voldaan, indien een creditcard of PayPal betaling niet mogelijk is.
  3. BETALINGEN
  3.1 Alle prijzen zijn exclusief OB. Gezien Dushi Jobs geregistreerd is in Nederland zal er 0% OB van toepassing zijn op opdrachtgever/ werkgever die gevestigd is buiten Nederland.
  3.2 De opdrachtgever/werkgever verplicht er zich er toe de facturen te betalen per direct bij plaatsing van de vacature middels creditcard of PayPal op de website. Indien betaling geschiedt per bankoverschrijving, dient de betaling voorgaand de vacature plaatsing overgeschreven te zijn. Na ontvangst van de betaling wordt de vacature geplaatst.
  3.3 In het geval de opdrachtgever/werkgever in gebreke blijft de factuur per direct te voldoen na factuurdatum, eigent Dushi Jobs zich het recht toe incassokosten in rekening te brengen.
  3.4 Indien de betaling na de 2e herinnering nog niet is voldaan zullen wij direct $ 25,- administratiekosten in rekening brengen en overgaan tot (de enige/laatste) aanmaning. Indien de betaling vervolgens nog niet voldaan is zal er een incassotraject gestart worden.