Inkomstenbelasting Curacao 2020, check hier de belastingtarieven

Inkomstenbelasting Curacao 2020, check hier de belastingtarieven

Inkomstenbelasting Curacao 2020

Als inwoner van Curacao ben je belastingplichtig en betaal je belasting over je inkomen op Curacao. Wij geven je graag een inkijkje in de belastingtarieven Curacao.

Belastingschijven en belastingtarieven Curaçao 2019

Wil jij graag weten hoeveel de loonbelasting Curacao is? Dit zijn de belastingschijven en belastingtarieven Curaçao per 1 januari 2019.

Inkomstenbelasting Curacao, Belasting Curacao

Voorbeeld

Belastbaar inkomen is NAF 36.070

  • Belasting volgens tabel bij een belastbaar inkomen van NAF 36.000 is NAF 3.746,40
  • Restant ad NAF 70 valt onder de 15% en is NAF 10,50

Totaal loonbelasting is NAF 3.756,90

Let op: de basiskorting is hier al in rekening gebracht.

Online Aangifte Inkomstenbelasting

Er kan tegenwoordig online aangifte gedaan worden via https://belastingdienst.cw/.

Hulp bij je belastingaangifte of vragen?

Wil je graag hulp bij je aangifte? Dan adviseren wij om fiscale hulp in te schakelen bij WB Accountants. Je kan hen bereiken via;

T: +5999 738 4486
E: info@wb-ab.com

 

Sociale Verzekeringen

AOV

Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)

AOV ook wel de AOW in Nederland genoemd, is een algemene verzekering die garant staat voor een uitkering voor alle ingezetenen van Curaçao bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Werkgeversaandeel                9,00 %

Werknemersaandeel               6,00 %

Totaal                                                            15,00 %

Premie-Inkomensgrens                      NAF   100.000

AWW

Weduwen-, Weduwnaars-en Wezenpensioen (AWW)

Dit is een algemene verzekering die financiële steun garandeert aan een echtgeno(o)t(e) bij het overlijden van zijn/haar partner en aan de kinderen bij het overlijden van hun vader/ moeder.

Premie wordt uitgedrukt in percentage van het inkomen.:

Werkgeversaandeel                0,50 %

Werknemersaandeel               0,50 %

Totaal                                                            1,00 %

Premie-Inkomensgrens                      NAF   100.000

OV

Ongevallenverzekering

Het doel van deze verzekering is om werknemers door hun werkgevers te laten verzekeren voor de kosten van medische zorg en van de inkomstenderving als gevolg van een ongeval.

Premie uitgedrukt in percentage van het inkomen (loongrens NAF 67.548 p/j en NAF 5.629 p/m). Loongrens dat is je brutoloon + vakantiegeld + 13e maand + vaste onkostenvergoedingen + eventuele fiscale bijtellingen e.d.

Werkgeversaandeel is 0,50 % – 5%, dit is afhankelijk van de gevarenklassen.

ZV

Ziekteverzekering

Het doel van deze verzekering is dat werknemers onder de loongrens verzekering voor inkomensderving als gevolg van ziekte.

Premie uitgedrukt in percentage van het inkomen (loongrens NAF 67.548 p/j en NAF 5.629 p/m). Loongrens dat is je brutoloon + vakantiegeld + 13e maand + vaste onkostenvergoedingen + eventuele fiscale bijtellingen e.d.

Werkgeversaandeel is 1,9 %.

Arbeidsongeschikt op Curaçao en nu?

Als je arbeidsongeschikt bent geraakt op Curaçao tijdens een lopend contract krijg je 80% loondoorbetaling.

BVZ

Basisverzekering ziektekosten

Op 1 februari 2013 is de basisverzekering van kracht voor alle inwoners van Curaçao.

Werkgeversaandeel                9,30 %

Werknemersaandeel               4,30 %

Totaal                                                            13,60 %

Premie-Inkomensgrens                      NAF   150.000

Gepensioneerde                                             6,50 %

Zelfstandige                                                   13,60 %

AVBZ

Algemene verzekering Bijzondere Ziektekosten

De AVBZ is een verzekering die aanspraak geeft op een tegemoetkoming in de kosten van medische behandelingen en verpleging van chronisch zieken.

Werkgeversaandeel                0,50 %

Werknemersaandeel               1,50 %

Totaal                                                            2,00 %

Premie-Inkomensgrens                      NAF   477.412,33

Premieheffingen Nederland na emigratie

AOW

Als je officieel naar Curaçao emigreert en inwoner bent van Curaçao ben je niet meer verplicht verzekerd voor AOW in Nederland. Wel is het mogelijk om AOW/ ANW vrijwillig voort te zetten.

Wil je graag fiscaal meer advies in Nederland ofwel op Curacao?

Laat je informeren en helpen door SmitsVandenBroek Adviseurs in Nederland of via hun filiaal op Curacao WB Accountants. Je kan ze bereiken via;

SmitsVandenBroek Adviseurs
T: 0495-45 44 44
E: info@smitsvandenbroek.nl

WB Accountants
T: +5999 738 4486
E: info@wb-ab.com

Alle desbetreffende fiscale informatie in deze blog hebben wij van SmitsVandenBroek Adviseurs & WB Accountants.

Op zoek naar een baan op Curacao?

RELATED POSTS

2020-05-04T21:23:38+00:00