Penshonado Regeling Curacao, lees hier alles wat je moet en wilt weten!

Penshonado Regeling Curacao, lees hier alles wat je moet en wilt weten!

Penshonado Regeling Curaçao

Penshonado Regeling Curacao

De Penshonado regeling, ook wel de penionado regeling op Curaçao is een speciale gunstige fiscale regeling voor gepensioneerde met een buitenlands inkomen.

Wat houdt de Penshonado regeling in?

In de jaren tachtig is de Penshonado regeling opgezet, toen der tijd was de het tarief van de belasting op je inkomsten 5%, in de loop der jaren is dit aangepast naar 10%. Je betaalt 10% over je buitenlandse inkomen als gepensioneerde. Een speciaal fiscaal tarief dus als je met je pensioen op curaçao wilt wonen.

Voorwaarden Penshonado regeling Curaçao

 • De afgelopen 5 jaar niet op Curaçao gewoond
 • Tenminste 50 jaar oud
 • Ingeschreven bij de burgerlijke stand (Kranshi) van Curaçao en daadwerkelijk wonen op Curaçao
 • Binnen 2 maanden na aankomst de belastingdienst van Curaçao informeren
 • Binnen 18 maanden een huis in het bezit hebben op Curaçao van minimaal NAF 450.000,- (daadwerkelijk beschikbaar), of een monumentaal huurhuis van minimaal NAF 450.000,-
 • Je mag niet werken op Curaçao, wel mag je een bestuurder zijn van een vennootschap (40% aandeelhouder)
 • Inkomsten ui arbeid belast tegen het gewone Curaçaose tarief

Vereiste documenten

 • Kopie geldig paspoort
 • Kopie geboorteakte, gelegaliseerd of voorzien van een Apostille (niet ouder dan 6 maanden)
 • Bewijs van goed gedrag (niet ouder dan 3 maanden)
 • Als u getrouwd bent: een kopie van de huwelijksakte, gelegaliseerd of voorzien van een Apostille (niet ouder dan 6 maanden)
 • Als u kinderen heeft: een aanmelding-/inschrijvingsbewijs van een lokale school
 • Indien een van de ouders van een of meer kinderen niet mee komt naar Curaçao:
  1. kopie paspoort van de achterblijvende ouder; of
  2. verklaring van geen bezwaar van achterblijvende ouder; of
  3. indien vader of moeder alleen het ouderlijke gezag heeft dan een kopie van de uitspraak van het Gerecht.
 • Bewijs van voldoende geldelijke middelen aan te tonen door:
  1. een verklaring van een lokaal gevestigde accountant of accountantskantoor.
  2. een verklaring van een bank waarin staat vermeld dat de aanvrager over voldoende geldelijke middelen beschikt om in eigen onderhoud en die van zijn gezinsleden te kunnen voorzien.
 • Bijgevoegde garantieverklaring, volledig in te vullen en te ondertekenen door verzoeker, met een plakzegel van Naf.5,-.

Waarom is de Penshonado regeling in het leven geroepen?

Deze wet is bedoeld om het voor vermogende personen aantrekkelijk te maken zich op Curaçao te vestigen. Zodoende wordt de economie gestimuleerd door bijvoorbeeld de aankoop van huizen en andere investeringen.

BRNC

BRNC, ook wel Belastingregeling Nederland Curaçao. Deze rijkswet van 2015 is een regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting. En voor het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting.

Wil je graag meer info over BRNC, klik dan hier.

Fiscaal advies

Wij adviseren altijd een professional in te huren om de Pensionada-aanvraag voor jou te regelen. Heb je nog meer fiscale vragen betreffende de Penshonado regeling, ook dan adviseren wij professioneel advies in te winnen.

Laat je informeren en helpen door SmitsVandenBroek Adviseurs in Nederland of via hun filiaal op Curacao WB Accountants. Je kan ze bereiken via;

SmitsVandenBroek Adviseurs
T: 0495-45 44 44
E: info@smitsvandenbroek.nl

WB Accountants
T: +5999 738 4486
E: info@wb-ab.com

RELATED POSTS

2019-09-18T22:02:40+00:00